Hướng dẫn cấu hình Camera IP

Lấy ví dụ một mô hình mạng gồm:
- 1 modem của nhà mang có 1 port, có địa chỉ 192.168.1.1
- 1 modem wifi gồm 1 cổng Wan và 4 cổng Lan (4 port), có địa chỉ 192.168.1.2
Lưu ý: Modem wifi phải cùng lớp mạng với modem chính ( ở đây ta cùng lớp mạng là 1), để ta xem ngoài mạng

I.Hướng dẫn sử dụng IP Camera bằng chương trình.

A. Hướng dẫn cài đặt chương trình.

Đưa đĩa CD đi kèm vào cài đặt chương trình IP Camera ( hoặc nhấp đôi vào IPCamSetup.exe).
Sau khi cài đặt thành công, icon xuất hiện trên màn hình máy tính.

B. Sử dụng IP Camera Tool.

Khi đã gắn Camera vào trong mạng LAN (qua switch hoặc Router)- kết nối bằng cáp, sử dụng chương trình “IP Camera Tool” sẽ tự động tìm kiếm IP của Camera trong mạng Lan. Tất cả các IP Camera được tìm thấy và hiển thị như hình 1.1

 
Hình 1.1

Sau đó click chuột phải vào IP Camera chọn “Network Configuration”sẽ hiện ra dialog như hình 1.2


Hình 1.2


Điền địa chỉ IP vào “IP Address” chú ý là cài đặt 3 thông số đầu giống gateway (thông thường là 192.168.1.1). 
Subnet mask là 255.255.255.0
DNS: địa chỉ IP nhà cung cấp mạng. Port thông thường là 80 ( có thể chỉnh sửa). Ở đây minh dùng Port 11227
- DNS FPT: 210.245.31.220
- DNS VIETTEL: 203.113.131.1
- DNS VNPT: 203.162.4.191
User & Password: mặc định là admin và không password.

CHÚ Ý: khi nó hiện ra báo “ubnet doesn’t match. Dbclick to change!”, hãy thiết lập lại địa chỉ IP

C.Login vào Camera.
Truy xuất trực tiếp bằng chương trình “IP camera Tool” hoặc gõ địa chỉ IP vào trình duyệt Web
Ta gõ user: admin, pass: (để trống) và login như hình 1.3


Hình 1.3

Bạn bấm sign in theo hướng dẫn hình 1.4

 

Hình 1.4

II.Thiết lập Wifi cho IP Camera.
Để sử dụng chức năng Wireless cho Ip Camera, cần một Wireless router (thiết bị phát sóng Wifi).

1. Login vào camera, click “Network”>”Wireless Lan Settings

            

  Hình 2.1 

 

2. Bấm  Scan 2 lần, sau đó bạn thấy 1 list mạng WLAN hiện có, chọn 1 mạng => điền Pass để sử dụng.

 

3. Click “Submit”.

4. Chờ 30 giây để cho camerakhởi động lại, sau đó rút cáp mạng ra. => ok

 

* Tới đây các bạn chỉ mới xem camera được trong nội mang thôi. Muốn xem được ngoài mạng ta cần làm thêm 1 bước nữa:
- NAT Port tên địa chỉ IP Camera vào modem chính:

III.Hướng dẫn NAT Port vào modem:

Đây là bước quan trọng nhất để cấu hình coi camera IP từ internet.

 

TP-LINK:

 

1. Login vào router.

2. Chọn “Forwarding”=> “Virtual Servers

3. Chọn nút "Add":

Điền port muốn cấu hình vào "service port" (ngoại trừ port 80), điền địa chỉ của camera IP vào "IP address", click Save

Chú Ý: Port mà bạn add và port của camera IP phải giống nhau.

 

DLINK:

 

1. Login vào router.

2. Chọn “Forwarding”=> “Virtual Servers

3. Điền vào port cần NAT và IP address của camera, Giao thức, sau đó click save.

Chú Ý: Port ở “public port” & “private port” phải giống với port của camera’, chọn "protocol"  là “both”.